Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας, αρμόδιος για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, οργανώνει και στηρίζει την επίσημη Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο SelectUSΑ Summit 2021, που θα διεξαχθεί ψηφιακά από 7 έως 11 Ιουνίου 2021.

ΗΠΑ: Αγορά στρατηγικής σημασίας με μεγάλες προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές.

Στόχος της διοργάνωσης της Ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στο SelectUSΑ Summit 2021, είναι η διεύρυνση αυτών των προοπτικών, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών, καθώς και η επανατοποθέτηση των ελληνικών επιχειρήσεων με νέες συνεργασίες στα δεδομένα της μετά COVID-19 εποχής.

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ:

  • Ενημέρωση για οικονομικά και λοιπά κίνητρα, συμβουλευτική αναφορικά με τάσεις και βέλτιστες πρακτικές και καθοδήγηση για τρόπους διείσδυσης και επέκτασης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας στην τεράστια και πολύπλοκη αγορά των ΗΠΑ, από εμπειρογνώμονες.
  • Υψηλής εμβέλειας networking
  • Ψηφιακή διεξαγωγή - εύκολη και προσιτή
  • Στήριξη της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων από την Enterprise Greece

pyramids two

Ψηφιακή Ενημερωτική Εκδήλωση

Η Enterprise Greece, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση: “SelectUSA: A Business Growth Opportunity for Greek Companies” που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2021 και ώρα 16.00.

 

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση για το πρόγραμμα SelectUSA και την πρωτοβουλία της Enterprise Greece για την οργάνωση και στήριξη της επίσημης Ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στο SelectUSΑ Summit 2021.

Μάθετε περισσότερα στη διαδικτυακή μας εκδήλωση.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αγορά των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν, ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

Α. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να ενημερωθούν, εκπαιδευθούν, δικτυωθούν, συναντηθούν με δυνητικούς συνεργάτες, με σκοπό να επεκτείνουν το δίκτυό τους, να ενδυναμώσουν την παρουσία τους και να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στις ΗΠΑ.

Β. Μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εδραιωθούν στην αγορά των ΗΠΑ.

Γ. Εταιρείες τεχνολογίας - Υφιστάμενες και Startups.

 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα εκπαιδευθούν ανάλογα με τις ανάγκες τους, βάσει της κατηγοριοποίησής τους.

SelectUSA Summit 2021 – Agenda & Overview

pyramids three

Αιτήσεις Συμμετοχής

pyramid 1

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλής εξαγωγικής δυναμικής

ΑΙΤΗΣΗ

pyramid 2

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Τεχνολογίας (Υφιστάμενες & Startups)

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SelectUSA - A business growth opportunity for Greek Companies

Η Enterprise Greece, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, οργανώνουν και στηρίζουν την επίσημη Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο SelectUSA Summit 2021, το οποίο θα διεξαχθεί ψηφιακά από 7 έως 11 Ιουνίου 2021.

Με έμφαση στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών σε στρατηγικές αγορές, όπως αυτή των Η.Π.Α., η Enterprise Greece αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υποστηρίξει την συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στο SelectUSA Summit 2021 το οποίο φέτος διεξάγεται ψηφιακά. Σε ένα πενθήμερο συμπόσιο διαδραστικών συνεδριών, παρέχεται στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μια μοναδική ευκαιρία:

  • έγκυρης συμβουλευτικής και καθοδήγησης για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τη διείσδυση ή/και επέκτασή τους στην τεράστια και πολύπλοκη αγορά των ΗΠΑ, από εκπροσώπους της οικονομικής κοινότητας όλων των Πολιτειών, επιχειρηματίες και εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς και
  • ανάπτυξης υψηλής εμβέλειας επιχειρηματικής δικτύωσης.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός που διοργανώνεται ετησίως στις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας εταιρείες από το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και οργανισμούς οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση για τις δυνατότητες προσέγγισης και ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας και εμπορικών συνεργασιών στην αγορά των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις τελευταίες επιχειρηματικές τάσεις και πρακτικές που χρειάζονται για να διεισδύσουν και να αναπτυχθούν στην αγορά των ΗΠΑ, από εκπροσώπους της οικονομικής κοινότητας, επιχειρηματίες και επενδυτές καθώς και εκπροσώπους εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*)

H Enterprise Greece, κατανοώντας τις συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και για να ενισχύσει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχει σημαντική οικονομική στήριξη για τη συμμετοχή τους.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε επιχείρηση με την υποστήριξη της Enterprise Greece διαμορφώνεται ως εξής:

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής έως 30 Απριλίου 2021.
Επιχειρήσεις όλων των κλάδων: 350 €, πλέον ΦΠΑ 24%
Επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας / Startups : 90€, πλέον ΦΠΑ 24%
Οι Startups, υποβάλλοντας αίτηση έως 30.04.2021, έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν σε pitch sessions.

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής από 1η Μαΐου – 15η Μαΐου 2021,
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς κλάδους προβολής: 400€, πλέον ΦΠΑ 24%
Επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας / Start Ups : 115 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Στις επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας/Startups προβλέπεται 30% ποσόστωση για τις γυναίκες επιχειρηματίες

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους προς την Enterprise Greece. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα σταλούν προς έγκριση στη διοργανώτρια αρχή. Σε συνέχεια της έγκρισης, η καταβολή του ποσού συμμετοχής θα γίνει με πληρωμή μέσω e-banking με την χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (RF) που εκδίδει ο Οργανισμός Enterprise Greece για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία και ο οποίος συνδέει την εκάστοτε εταιρεία με την συγκεκριμένη δράση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Προβλέπεται η κάλυψη έως και 50 συμμετοχών συνολικά.

Prefix*
Invalid Input

First Name*
Invalid Input

Last Name*
Invalid Input

Organization*
Invalid Input

In English (No Abbreviations). It is important that everyone in your organization spell the name exactly the same

Title/Position in Organization*
Invalid Input

Work Address*
Invalid Input

Work Address 2
Invalid Input

Country*
Invalid Input

State / Region*
Invalid Input

ZIP Code*
Invalid Input

E-Mail Address*
Invalid Input

E-Mail CC
Invalid Input

If another person should receive a copy of your email confirmation, please enter their email address here.

Market of Parent Organization

Organization*
Invalid Input

Country Market*
Invalid Input

Please choose the country/market of your parent organization. If you work for a U.S. subsidiary of a foreign company, please choose the applicable foreign market. Economic developers should choose United States.

Organization URL*
Invalid Input

If no URL, indicate N/A

Work Phone Number*
Invalid Input

Mobile Phone Number
Invalid Input

LinkedIn Profile URL
Invalid Input

Organization Mission & Description*
Invalid or too big

This field will auto-populate as your organization mission in the 2021 Investment Summit networking system.(Max 500 words).

Do you have any track record in selling goods/services in the U.S.A?*
You must select a choice

Value
Invalid Input

Volume
Invalid Input

Period
Invalid Input

Describe your expectations
Invalid Input

Please describe your expectations, regarding the US market for your operations

Do you require interpretation or translation for virtual sessions?*
Please select one

Company Registration/License Number (D-U-N-S)
Invalid Input

Dun & Bradstreet D-U-N-S or Local Equivalent. Enter N/A if not applicable.

Organization Year of Establishment*
Invalid Input

Enter in YYYY format

Estimated Annual Sales (Parent Company) in USD*
Please select one

Kindly add the export percentage the last 3 years:

2017*
Invalid Input

2018*
Invalid Input

2019*
Invalid Input

What industry(s) does your organization operate in

Select industries*
Invalid Input

Please mention if you have obtained or if you are in procedure to obtain any certification for US market
Invalid Input

What states are you interested in connecting with at the Investment Summit?

Select States*
Invalid Input

What stage of development is your potential business endeavor in?*
Invalid Input

Select all that apply

Have you attended a SelectUSA Investment Summit in the past?
Invalid Input

Are you open to media interviews before, during or after the Investment Summit?*
Please Select

Note: SelectUSA cannot guarantee interviews.

Networking App

The networking app will share key details from this application with other Investment Summit participants to facilitate better connections and meetings at the event. Opting out of this ensures that your information will not be shared with other attendees. PLEASE NOTE: If you choose not to share your information, you will not be able to connect with other attendees.

Please select your networking app preference*
Please select an option

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ*
Invalid Input

ΑΦΜ*
Invalid Input

ΔΟΥ*
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*
Invalid Input

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ*
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

Για την αποστολή του τιμολογίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SelectUSA - A business growth opportunity for Greek Companies

Η Enterprise Greece, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, οργανώνουν και στηρίζουν την επίσημη Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο SelectUSA Summit 2021, το οποίο θα διεξαχθεί ψηφιακά από 7 έως 11 Ιουνίου 2021.

Με έμφαση στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών σε στρατηγικές αγορές, όπως αυτή των Η.Π.Α., η Enterprise Greece αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υποστηρίξει την συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στο SelectUSA Summit 2021 το οποίο φέτος διεξάγεται ψηφιακά. Σε ένα πενθήμερο συμπόσιο διαδραστικών συνεδριών, παρέχεται στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μια μοναδική ευκαιρία:

  • έγκυρης συμβουλευτικής και καθοδήγησης για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τη διείσδυση ή/και επέκτασή τους στην τεράστια και πολύπλοκη αγορά των ΗΠΑ, από εκπροσώπους της οικονομικής κοινότητας όλων των Πολιτειών, επιχειρηματίες και εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς και
  • ανάπτυξης υψηλής εμβέλειας επιχειρηματικής δικτύωσης.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός που διοργανώνεται ετησίως στις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας εταιρείες από το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και οργανισμούς οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση για τις δυνατότητες προσέγγισης και ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας και εμπορικών συνεργασιών στην αγορά των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις τελευταίες επιχειρηματικές τάσεις και πρακτικές που χρειάζονται για να διεισδύσουν και να αναπτυχθούν στην αγορά των ΗΠΑ, από εκπροσώπους της οικονομικής κοινότητας, επιχειρηματίες και επενδυτές καθώς και εκπροσώπους εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*)

H Enterprise Greece, κατανοώντας τις συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και για να ενισχύσει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχει σημαντική οικονομική στήριξη για τη συμμετοχή τους.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε επιχείρηση με την υποστήριξη της Enterprise Greece διαμορφώνεται ως εξής:

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής έως 30 Απριλίου 2021.
Επιχειρήσεις όλων των κλάδων: 350 €, πλέον ΦΠΑ 24%
Επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας / Startups : 90€, πλέον ΦΠΑ 24%
Οι Startups, υποβάλλοντας αίτηση έως 30.04.2021, έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν σε pitch sessions.

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής από 1η Μαΐου – 15η Μαΐου 2021,
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς κλάδους προβολής: 400€, πλέον ΦΠΑ 24%
Επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας / Start Ups : 115 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Στις επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας/Startups προβλέπεται 30% ποσόστωση για τις γυναίκες επιχειρηματίες

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους προς την Enterprise Greece. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα σταλούν προς έγκριση στη διοργανώτρια αρχή. Σε συνέχεια της έγκρισης, η καταβολή του ποσού συμμετοχής θα γίνει με πληρωμή μέσω e-banking με την χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (RF) που εκδίδει ο Οργανισμός Enterprise Greece για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία και ο οποίος συνδέει την εκάστοτε εταιρεία με την συγκεκριμένη δράση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Προβλέπεται η κάλυψη έως και 50 συμμετοχών συνολικά.

Prefix*
Invalid Input

First Name*
Invalid Input

Last Name*
Invalid Input

Organization*
Invalid Input

In English (No Abbreviations). It is important that everyone in your organization spell the name exactly the same

Title/Position in Organization*
Invalid Input

Work Address*
Invalid Input

Work Address 2
Invalid Input

Country*
Invalid Input

State / Region*
Invalid Input

ZIP Code*
Invalid Input

E-Mail Address*
Invalid Input

E-Mail CC
Invalid Input

If another person should receive a copy of your email confirmation, please enter their email address here.

Market of Parent Organization

Organization*
Invalid Input

Country Market*
Invalid Input

Please choose the country/market of your parent organization. If you work for a U.S. subsidiary of a foreign company, please choose the applicable foreign market. Economic developers should choose United States.

Organization URL*
Invalid Input

If no URL, indicate N/A

Work Phone Number*
Invalid Input

Mobile Phone Number
Invalid Input

LinkedIn Profile URL
Invalid Input

Do you require interpretation or translation for virtual sessions?*
Please select one

Do you have any track record in selling goods/services in the U.S.A?*
You must select a choice

Value
Invalid Input

Volume
Invalid Input

Period
Invalid Input

Organization Year of Establishment*
Invalid Input

Enter in YYYY format

What industry(s) does your organization operate in

Select industries*
Invalid Input

What states are you interested in connecting with at the Investment Summit?

Select States*
Invalid Input

What stage of development is your potential business endeavor in?*
Invalid Input

Select all that apply

Published Company Name*
Invalid Input

Please enter the name of your company/organization

Organization Size*
Invalid Input

Annual Revenue*
Invalid Input

Kindly add the export percentage the last 3 years:

2017*
Invalid Input

2018*
Invalid Input

2019*
Invalid Input

Are you a female founder interested in taking advantage of the Select Global
Please Select

Women in Tech mentorship network?
Please Select

Describe technology or Services you are developing*
Invalid Input

Describe the technology or service you are developing and how it works. Has your technology/service faced any technical challenges and/or developmental milestones? If so, please include

Purpose for attending*
Invalid Input

Describe your purpose for attending the SelectUSA Investment Summit and what you hope to accomplish at the event

Plans for the U.S. market*
Invalid Input

Briefly describe your plans for the U.S. market

Plan for your virtual exhibit*
Invalid Input

Describe your plan for your virtual exhibit. Will you have videos or PDFs to describe your solution/product? Will you “staff” your booth to answer questions from attendees?

Have you attended a SelectUSA Investment Summit in the past?
Invalid Input

Are you open to media interviews before, during or after the Investment Summit?*
Invalid Input

Networking App

The networking app will share key details from this application with other Investment Summit participants to facilitate better connections and meetings at the event. Opting out of this ensures that your information will not be shared with other attendees. PLEASE NOTE: If you choose not to share your information, you will not be able to connect with other attendees.

Please select your networking app preference*
Please select an option

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ*
Invalid Input

ΑΦΜ*
Invalid Input

ΔΟΥ*
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*
Invalid Input

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ*
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

Για την αποστολή του τιμολογίου

Webinars Προετοιμασίας της Ελληνικής Συμμετοχής

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Αιτήσεων Συμμετοχής από την ομάδα της SelectUSA και για την άρτια προετοιμασία της Ελληνικής Συμμετοχής, η Enterprise Greece θα διοργανώσει εντός του Μαϊου σχετικά προπαρασκευαστικά webinars.

pyramid 0
icon 1

Πληροφορίες για την αγορά των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης όπως πιστοποιεί και η απότομη αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – ΗΠΑ από το 2011 μέχρι και σήμερα παρουσιάζει θετικό πρόσημο για τη χώρα μας, με εξαίρεση το 2020, που λόγω της πανδημίας σημείωσε μείωση εξαγωγών σε σχέση με το 2019 κατά 12,9%, και των εισαγωγών κατά 20.3%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

icon 3

Σχετικά video

LOGIN