ellada simera

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2020 ανήλθαν σε 2.813 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 4.484 εκατομμύρια το 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 37,3%. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UNCTAD για το 2020 (Investment Trends Monitor, Ιανουάριος 2021), οι παγκόσμιες ροές ΞΑΕ μειώθηκαν κατά 42%, φθάνοντας στα επίπεδα της δεκαετίας του 1990. Ειδικότερα οι ανεπτυγμένες χώρες εμφάνισαν εισροές ΞΑΕ μειωμένες κατά 69%, ενώ στην ΕΕ των 27 οι ΞΑΕ μειώθηκαν κατά 71%. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UNCTAD, οι εισροές ΞΑΕ για το 2020 μειώθηκαν κατά άνω του 100% σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία, κατά 96% στη Ρωσία, 61% στη Γερμανία, 49% στις ΗΠΑ, 46% στην Αυστραλία, 39% στη Γαλλία και 34% στον Καναδά.

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2020 (σε εκατομμύρια ευρώ)

xae20

2020 Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


Χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων


Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ, με την Κύπρο, τη Γαλλία και τη Γερμανία να αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων, μαζί με την Ελβετία. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία, η Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ), που έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της τα τελευταία χρόνια, ο Καναδάς, , οι ΗΠΑ, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο.


Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2020 (σε εκατομμύρια ευρώ)

xae20 2

2020: Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ.
  • Η Κύπρος, η Γαλλία και η Γερμανία αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα 2010-2020, ακολουθούμενες από την Ελβετία.
  • Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στη χώρα την τελευταία δεκαετία ανήκουν επίσης χώρες εκτός Ευρώπης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ) και οι ΗΠΑ, με τις χώρες αυτές να αυξάνουν σημαντικά την επενδυτική τους παρουσία τα τελευταία έτη.

Κλαδική κατανομή ξένων επενδύσεων

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνονται τα τελευταία έτη κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας. Αντίστοιχη διάρθρωση ΞΑΕ εμφανίζει η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών.


Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2010-2020

 xae20 3

2020: Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Συγκέντρωση των ΞΑΕ στις υπηρεσίες. Η τάση αυτή υπαγορεύθηκε κυρίως από την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης την τόνωση του εμπορίου, κυρίως πριν από την έναρξη της κρίσης, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται συγκέντρωση επενδύσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις δραστηριότητες αποθήκευσης και μεταφορών.
  • Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις δυνατότητες της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει σημαντικά επενδυτικά περιθώρια. Το ίδιο ισχύει και για τον πρωτογενή τομέα, με πολύ μικρά ποσοστά ΞΑΕ, σε μια χώρα με συγκριτικά οφέλη για τον κλάδο αυτό (κλιματολογικά κτλ.).


Ειδικότερα:


Α. Μεταποίηση


Στους κλάδους της μεταποίησης με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2010-2020 συγκαταλέγονται τα φαρμακευτικά, τα τρόφιμα-ποτά, τα χημικά, και σε μικρότερο βαθμό τα μηχανήματα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

 

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στην μεταποίηση κατά την περίοδο 2010-2020

xae20 4

2020 Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Οι κλάδοι της μεταποίησης με το σημαντικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2010-2020 είναι τα φαρμακευτικά, τα τρόφιμα-ποτά-καπνός και τα χημικά (εκτός φαρμακευτικών και πλαστικών). Άλλοι κλάδοι που συγκεντρώνουν σημαντικές εισροές ΞΑΕ στη μεταποίηση είναι τα μηχανήματα και oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο σχετικός εξοπλισμός.
  • Η συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς ευνοεί τόσο την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων (επενδύσεις Greenfield) στην Ελλάδα, όσο και την επενδυτική συνεργασία ξένων με ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς.

    Β. Υπηρεσίες

Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2010-2020 συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, η διαχείριση ακινήτων (ειδικά τα έτη 2018 έως 2020) και οι μεταφορές- αποθήκευση. Αξίζει να σημειωθεί πως στην κατηγορία «διαχείριση ακινήτων» δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω σχήμα (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος) οι ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων, που άγγιξαν τα 3.029 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2010-2020.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο 2010-2020

 xae20 5

2020: Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Η ENTERPRISE GREECE
profile icon

Προφίλ της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
dioikitiko simvoulio icon

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
diktio sinergaton icon

Δίκτυο Συνεργατών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
epikoinonia icon

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN